Zelfportret, 2009

Als autodidact schilder ik volgens het oude ambacht op handgemaakte klassieke panelen. Gipsgronden, zongebleekte en in de zon ingedikte lijnolie, handgewreven verf en typische penselen. Schilderen is voor mij, net als elk ander ambacht, een uitdaging om een eigen weg te vinden in al mijn eigenwijsheid... In mijn werk ben ik vooral bezig om een ander soort schilderkunstige bekoring te zoeken. Sinds 2009 schilder ik daarom met rubber flexovormen om een klankrijke glasachtige materie te renderen in harsolieverf.

In mijn werk probeer ik de bovenzinnelijke schoonheid
uit te beelden van het eenvoudige als landschappen en andere alledaagse onderwerpen door wat ik zie te renderen als abstracte klankrijke glasachtige materie. Ik ben hierin be´nvloed door o.a. de glas-in-lood ramen van Cathedralen.